Phone: (024)85888539 | Email: info@pandaco.vn
    • USA
    • VIETNAMESE

Chấn lưu cơ

Sắp xếp:

Ballast điện tử BTA 36W

Chỉ còn 100 sản phẩm
81.200₫
- 1%

Ballast Điện tử EB-Ci TL5

Chỉ còn 99 sản phẩm
157.000₫
158.000₫
- 0%

Ballast Điện tử EB-C 2x18W

Chỉ còn 99 sản phẩm
118.000₫
118.400₫

Ballast Điện tử EB-C EP 18W

Chỉ còn 100 sản phẩm
80.400₫

Ballast điện tử BTA 18W

Chỉ còn 100 sản phẩm
81.200₫
Ballast Điện tử EB-C TL5

Ballast Điện tử EB-C TL5

Chỉ còn 100 sản phẩm
138.800₫

0902708187

Hỗ trợ 24/7

Công Hotline/Zalo
0902708187

Công Email
info@pandaco.vn